Så genomför vi höstens utbildningar med hänseende till Coronaviruset (Covid-19)

Vi följer löpande de riktlinjer som svenska myndigheter informerar om och har en beredskap att med kort varsel anpassa oss till nya förutsättningar så att vi fortsatt kan erbjuda våra studerande utbildningar med hög kvalitet.

Nu har myndigheterna gett nya riktlinjer som med vissa begränsningar innebär att vi kan bedriva utbildningarna på plats i våra utbildningslokaler i Göteborg, Malmö, Växjö och Luleå. Vi har därför beslutat att arbeta efter planen med fördelningen 1 dag lärarlett i våra lokaler och 2 dagar lärarlett online. Utöver detta tillkommer sedvanliga självstudier, inlämningsuppgifter, gruppuppgifter m.m.

De delar av utbildningen som sker online sker via digitalt konferens- och mötesverktyg, i vårt fall Microsoft Teams. Du är alltså inte fysiskt på plats men kan ändå räcka upp handen, ställa frågor till utbildaren, delta i konversationer med andra studerande och se presentationerna precis som om undervisningen vore i våra lokaler.

I denna plan är det högsta prioritet att de studerande, utbildare och personal ska känna sig trygga. Vi har därför vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att undervisningen sker under så säkra omständigheter som möjligt.

Det innebär bland annat:

  • Stort fokus på hygienen i våra lokaler
  • Begränsade gruppstorlekar med fullgott avstånd mellan studerande
  • Tydlig information och avståndsmarkeringar

Vi håller oss ständigt uppdaterade kring myndigheternas direktiv och rekommendationer gällande yrkeshögskolor. Om nya direktiv ges kommer vi att informera om förändringarna och vad som gäller för våra utbildningar.