Vad är YH?

– Sveriges bästa utbildningsform.

 

Pricksäker utbildning

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans statistik, har 9 av 10 studenter ett jobb inom ett år efter examen. Det är kanske det bästa resultatet hos någon utbildningsform i landet.

 

Arbetslivets efterfrågan

YH-utbildningar bygger på arbetslivets behov. En utbildning får inte starta om inte arbetslivet har uttryckt ett behov av kompetensen. Det gör att vi utbildar för arbete och inte arbetslöshet.

 

Arbetslivets medverkan

Alla utbildningar leds av en ledningsgrupp  med företrädare för arbetslivet.  I YH-utbildningar ingår det långa  praktikperioder som ger de studerande praktiska kunskaper och ett bra nätverk med kontakter.

 

Yrkesinriktad

Man blir något! YH-utbildningar syftar till att de studerande ska få arbete efter avslutad utbildning. Du utbildas till ett yrke och får träna i verklig miljö under praktikperioderna (kallas ”LIA”)

 

En del av Sveriges utbildningssystem

  • Eftergymnasial nivå
  • Gratis
  • Du kan söka studiemedel hos CSN