Systemutvecklare – Objektorienterad systemutveckling

Vill du jobba med att utveckla data/IT-system eller delar av system, t ex ekonomisystem, affärssystem eller system för att styra industriproduktion. Då har vi en efterfrågad och skräddarsydd yrkesutbildning som ger dig kompetens i rollen som t ex systemutvecklare, databasutvecklare, systemarkitekt, IT-projektledare eller IT-säljare.

Med en examen inom systemutveckling är man väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Man kan i princip säga att man är garanterad jobb. Du kan också inneha flera olika roller såsom systemutvecklare, databasutvecklare, systemarkitekt, IT-projektledare, IT-säljare och många fler.

Utbildningen genomförs i samverkan med arbetslivet och innehåller en stor del lärande i arbete (LIA) d.v.s. att du genomför delar av utbildningen ute på företag. Alla våra lärare är högutbildade och verksamma i branschen vilket garanterar att du får aktuell och relevant kunskap. Objektorienterad programmering med Java och .NET är det som i störst utsträckning efterfrågas i branschen. Du får under utbildningen lära dig att analysera och designa webb- och nätverksapplikationer.

Utbildningen innehåller totalt 22 veckors praktik (Lärande i arbete) vilket ger dig en unik möjlighet att bygga relationer med arbetslivet och för företagen att pröva din kompetens inför framtida rekrytering.

Upplägg

Normalt är det två-tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Vi har som regel 16 timmar lektionstid per vecka. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. Handelsakademin har ett register med tidigare företagskontakter som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Handelsakademins personal kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och vanligtvis gör vi även personliga besök på plats hos studenten på företaget.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

Ansökan

Ansöker gör du HÄR

Du kommer till vårt webbaserade verktyg YH-antagning, skapar ett konto och gör din ansökan. Betyg och andra dokument bifogas som filer, helst PDF.

Läs mer om ansökan

Antagning

Vi räknar med att kunna ha antagningsbesked klara runt midsommar.

Utbildningsstart

Utbildningen startar sista veckan i augusti. I god tid innan kommer du som är antagen att få information inför starten, som schema för hösten och liknande.

Ekonomi

All YH-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan
Öppen till 3 maj 2020
Examen
Yrkeshögskoleexamen 400 poäng
Studieform
Heltidsstudier dagtid (ej distans), 80 veckor/2 år
Ort och antal platser
Göteborg – 32 utbildningsplatser
Lärande i arbete
Sammanlagt 22 veckor, 2 perioder
8 veckor första perioden
14 veckor andra perioden
Kontakt utbildningsledare Göteborg
Shahla Yagoutkar
0720-50 37 26
shahla.yagoutkar@handelsakademin.se
KURSER POÄNG
Introduktion till systemutveckling 10
Introduktion till objektorientering 20
Objektorienterad programmering, grundläggande 60
Objektorienterad analys 20
Objektorienterad design 20
Databaser 30
LIA 1 40
Agil projektledning 20
Webbapplikationer 40
Objektorienterad programmering, avancerad 60
LIA 2 70
Examensarbete 10
TOTALT 400
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande kunskaper
- Lägst betyg E i Programmering 1 (Programmering A) eller motsvarande kunskaper
Saknar du behörighet erbjuder vi en kostnadsfri preparandkurs i Programmering och Matematik.
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån särskilt prov i Datorkunskap och Programmering samt Logik