Mer om utbildningen Crossmedia Producent

Upplägg

Normalt är det tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. Handelsakademin har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student behöver en egen dator. Normalt kan studenten själv avgöra när den används, utom i de kurser som kräver en dator, t.ex. kursen i Excel. Handelsakademin tillhandahåller inte datorer.

KURSER POÄNG
Bildteknik grund 25
Text, typografi och färghantering 20
Grafisk design 50
Bildteknik fördjupning 25
Marknadsföring via sociala medier 25
Mobila lösningar och crossmedia 35
Mediaproduktion, rörlig bild 40
Projektinriktad grafisk teknik 10
LIA1 70
Kommunikationsplanering och kvalitetssäkring 20
LIA2 70
Examensarbete - Portfolio 25
TOTALT 415