Mer om utbildningen E-Business Manager

Upplägg

Normalt är det tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. Handelsakademin har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student behöver en egen dator. Normalt kan studenten själv avgöra när den används, utom i de kurser som kräver en dator, t.ex. kursen i Excel. Handelsakademin tillhandahåller inte datorer.

Kurser Poäng
Affärsekonomi och entreprenörskap 20
Affärsutveckling 20
E-handelsjuridik 20
Introduktionskurs e-handelsmarknaden 10
Kundservice och försäljning 30
LIA 1 40
LIA 2 40
LIA 3 60
Logistik och inköp 30
Marknadskommunikation 30
Projektledning och projektmetodik 30
Webb- och interaktionsdesign 20
Examensarbete 25
totalt 400