Objektorienterad programmering med AI-kompetens

Vill du jobba med programmering och Artificiell Intelligens, AI? Då har vi en skräddarsydd yrkesutbildning som ger dig kompetens i rollen som t ex utvecklare inom Java, C# eller Python eller varför inte som AI-utvecklare eller testare.

Med en examen inom programmering med AI-kompetens är du väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Man kan i princip säga att man är garanterad jobb. Det här är en utbildning som gör dig till programmerare. Du läser objektorienterad programmering i C# och Java och jobbar i praktiska projekt. En kurs behandlar AI, Artificiell Intelligens, där du får kunskaper i Pythonprogrammering.

Utbildningen innehåller totalt 14 veckors praktik (Lärande i arbete) vilket ger dig en unik möjlighet att bygga relationer med arbetslivet. Efter utbildningen är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan t ex arbeta som programmerare inom Java, C# eller Python eller varför inte som AI-utvecklare eller testare.

Upplägg

Normalt är det två-tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Vi har som regel 16 timmar lektionstid per vecka. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. Handelsakademin har ett register med tidigare företagskontakter som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Handelsakademins personal kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och vanligtvis gör vi även personliga besök på plats hos studenten på företaget.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

Ansökan

Ansöker gör du HÄR

Du kommer till vårt webbaserade verktyg YH-antagning, skapar ett konto och gör din ansökan. Betyg och andra dokument bifogas som filer, helst PDF.

Läs mer om ansökan

Antagning

Vi räknar med att kunna ha antagningsbesked klara runt midsommar.

Utbildningsstart

Utbildningen startar sista veckan i augusti. I god tid innan kommer du som är antagen att få information inför starten, som schema för hösten och liknande.

Ekonomi

All YH-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan
Öppen till 3 maj 2020
Examen
Yrkeshögskoleexamen 300 poäng
Studieform
Heltidsstudier dagtid (ej distans), 60 veckor/1 1/2 år
Ort och antal platser
Malmö – 32 utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Malmö
Shahla Yagoutkar
0720-50 37 26
shahla.yagoutkar@handelsakademin.se
KURSER POÄNG
Introduktion till objektorientering 10
Objektorienterad programmering, grundläggande 50
Databaser 20
Objektorienterad programmering, avancerad 70
Artificiell Intelligens 70
LIA 70
Examensarbete 10
TOTALT 300
Lärande i arbete (LIA)
Sammanlagt 14 veckor under en period
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande kunskaper
- Lägst betyg E i Programmering 1 (Programmering A) eller motsvarande kunskaper
Saknar du behörighet erbjuder vi en kostnadsfri preparandkurs i Programmering och Matematik.
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån särskilt prov i Datorkunskap och Programmering samt Logik.