Mer om utbildningen 3D-projektör med kompetens som BIM-samordnare

Upplägg

Normalt är det tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. Handelsakademin har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student behöver en egen dator. Normalt kan studenten själv avgöra när den används, utom i de kurser som kräver en dator, t.ex. kursen i Excel. Handelsakademin tillhandahåller inte datorer.

Kurser Poäng
BIM A 25
BIM B 25
BIM C 25
BIM - Metodik 30
Bygg- och förvaltningsprocessen 15
Byggkonstruktion 25
Byggteknik 30
Hållbart byggande 15
Installationsteknik 20
Kommunikation 20
LIA 1 40
LIA 2 80
Projektledning och ledarskap 25
Tillämpad matematik 15
Examensarbete 25
TOTALT 415