Geodetisk Mätningstekniker

- Arbetsmarknaden i Sverige är fortsatt mycket god för utbildade mättekniker. Utbildningen ger en bra grund för fortsatt utveckling och ger dig stora möjligheter att välja karriärväg i branschen.

Det moderna mättekniska arbetet utförs med hjälp av modern teknologi så som totalstation och GPS och är till stor del ett enmansarbete. De mätningar som görs ligger till grund för byggnation och kartering av fastigheter, infrastruktur och industrier – antingen som en direkt utsättning eller för
bearbetning i olika yrkesanpassade dataprogram
Som mätningstekniker arbetar du självständigt i ett praktiskt arbete. Du använder avancerade tekniska instrument och datorprogram för att utföra ditt arbete. Ett genuint intresse för matematik och datoranvändning är nästan ett måste för att trivas med utbildningen. Som mätningstekniker arbetar du till exempel med anläggningsarbeten vid vägar och järnväg. Då tar du fram underlag för kartor och byggprocess. Utbildningen har tagits fram av branschen och det betyder att utbildningen genomförs tillsammans med aktörer inom branschen. I utbildningen ingår även laserskanning och maskinstyrning.

 

Poäng
425 poäng – motsvarar 85 veckor över två år
Studieform
Bunden 100% (ej distans)
Studietakt
Heltid, dagtid, vardagar
Ort och antal platser
Luleå – 35 utbildningsplatser
Lärande i Arbete
Sammanlagt 28 veckor, 2 perioder
12 veckor första perioden
14 veckor andra perioden
Utbildningsledare
Charina Wentling
031 - 704 67 00
charina.wentling@handelsakademin.se

Yrkesroller

  • Mätningstekniker
  • Mätningsingenjör, bygg och anläggning
  • Mätningsledare
  • Byggnadskonsult, högskoleingenjör
  • GIS-Ingenjör