Byggnadsingenjör digitalt byggande

Vill du arbeta kreativt inom byggteknik och digitalt och hållbart byggande? Då har vi en skräddarsydd utbildning för dig som ger dig kompetens att arbeta som byggnadsingenjör, digital byggnadsprojektör, BIM- och 3D/CAD-samordnare eller projektledare inom byggbranschen.

Det blir allt viktigare hur vi tänker kring byggande och hur vi bygger för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Samtidigt pågår en digitalisering inom byggbranschen där kompetens inom digitalt byggande är en allt mer efterfrågad resurs.

Som byggnadsingenjör är du med och skapar byggnadsverk och ansvarar för att byggprocessen ständigt utvecklas och följs av alla inblandade. En byggnadsingenjör med digital kompetens har därför en viktig roll att spela i utvecklingen av arbetsprocesser och metoder inom byggbranschen framöver.  Det finns också goda möjligheter att ta sig vidare i karriären till nya utmaningar och högre befattningar.

Var med och skapa framtidens byggande!

Upplägg

Normalt är det två-tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Vi har som regel 16 timmar lektionstid per vecka. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. NBI har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

Ansökan

Ansöker gör du HÄR. Du kommer till vårt webbaserade verktyg YH-antagning, skapar ett konto och gör din ansökan. Betyg och andra dokument bifogas som filer, helst PDF.

Läs mer om ansökan

Antagning

Vi räknar med att kunna ha antagningsbesked klara runt midsommar.

Utbildningsstart

Utbildningen startar sista veckan i augusti. I god tid innan kommer du som är antagen att få information inför starten, som schema för hösten och liknande.

Ekonomi

All YH-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan
Öppen till 3 maj 2020
Examen
Yrkeshögskoleexamen 415 poäng
Studieform
Heltidsstudier dagtid (ej distans), 83 veckor/2 år
Ort och antal platser
Luleå – 26 utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Luleå
Anki Häggståhl
072 - 050 37 07 alt. 031 - 704 67 00
anki.haggstahl@handelsakademin.se
KURSER POÄNG
BIM-metodik 25
Bygg- och förvaltningsprocess 15
Byggkonstruktion 25
Byggteknik 30
Hållbart byggande 15
Installationsteknik 20
Kommunikation 20
Prissättning av design 30
Projektledning och ledarskap 25
Tillämpad matematik 15
LIA 1 40
LIA 2 80
Examensarbete 25
TOTALT 415
Lärande i arbete
Sammanlagt 24 veckor, 2 perioder
12 veckor första perioden
12 veckor andra perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Svenska 2/B
- Lägst betyg E i Matematik 2/B
- Lägst betyg E i Engelska 6/B
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån särskilt prov i Svenska, Engelska, Matematik och Logik