Anläggningsprojektör/ingenjör med BIM-kompetens

Vill du jobba med ny och innovativ teknik inom anläggningsbranschen? Då har vi en efterfrågad och skräddarsydd yrkesutbildning som ger dig kompetens i rollen som t ex Anläggningsprojektör/ingenjör, Anläggningsprojektledare eller BIM-samordnare.

Det råder stor efterfrågan på anläggningsprojektörer/ ingenjörer med kunskaper i CAD/BIM. BIM står för Building Information Modelling. Det används för att skapa och använda digitala modeller i bygg- eller anläggningsprojekt. BIM ersätter i allt större grad traditionella ritningar och handlingar och visas som en digital representation av en byggnad eller anläggning. Det finns idag ett stort behov av denna nya kompetens som innebär att kunna tolka, samordna och använda informationen i de digitala modellerna. Byggbranschen utökar hela tiden sitt användande av BIM. Den nya tekniken i BIM är en revolution som har förändrat byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt.

Upplägg

Normalt är det två-tre dagars lektionsbunden tid per vecka. Det kan variera, någon vecka är det fler, någon annan färre. Övriga dagar är för egna studier och ibland gruppuppgifter.

LIA – praktik

Under LIA-perioderna är studenten på heltid på en arbetsplats, man följer arbetsplatsens tider. Det är en oavlönad praktik. Handelsakademin har ett stort register med tidigare LIA-företag som studenterna får som utgångspunkt, men själva jobbet att ta kontakt och ”sälja in sig” gör studenterna i stor utsträckning själva. LIA kan man göra på vilken ort som helst, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en handledare som vet vad det innebär.

Litteratur och utrustning

Till varje kurs finns normalt en huvudbok. Mängden litteratur är inte betungande. Varje student kan ha stor nytta av en egen dator, även om det inte är något absolut krav.

Ansökan

Ansöker gör du HÄR

Du kommer till vårt webbaserade verktyg YH-antagning, skapar ett konto och gör din ansökan. Betyg och andra dokument bifogas som filer, helst PDF.

Läs mer om ansökan

Antagning

Vi räknar med att kunna ha antagningsbesked klara runt midsommar.

Utbildningsstart

Utbildningen startar sista veckan i augusti. I god tid innan kommer du som är antagen att få information inför starten, som schema för hösten och liknande.

Ekonomi

All YH-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan
Öppen till 3 maj 2020
Examen
Yrkeshögskoleexamen 415 poäng
Studieform
Heltidsstudier dagtid (ej distans), 83 veckor/2 år
Ort och antal platser
Göteborg – 26 utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Göteborg
Molly Tagesson
0720 - 50 37 24
molly.tagesson@handelsakademin.se
KURSER POÄNG
Anläggningsteknik 25
BIM A 25
BIM B 40
BIM C - Visualisering och simulering 25
BIM - Teori 20
BIM/Projekt och projektledning 20
Examensarbete 30
Kommunikation 20
Landskapsarkitektur och stadsplanering 25
LIA 1 60
LIA 2 60
Mark och betongkonstruktioner 25
Tillämpad matematik 15
Väg- och järnvägsplanering 25
TOTALT 415
Lärande i arbete
Sammanlagt 24 veckor, 2 perioder
12 veckor första perioden
12 veckor andra perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Engelska 6/B
- Lägst betyg E i Matematik 2/B
- Lägst betyg E i Svenska 2/B
Saknar du behörighet erbjuder vi en kostnadsfri preparandkurs i Matematik.
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux, eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån särskilt prov i Svenska, Engelska, Matematik och Logik