Anläggningsingenjör med BIM-kompetens

Vill du få en nyckelroll i planeringen av nya bygg- och infrastrukturprojekt? Med den nya tekniken BIM lär du dig skapa och använda digitala modeller i anläggningsprojekt - en ny teknik som har förändrat byggindustrin. Efter utbildningen kan du jobba som t ex Anläggningsingenjör, Anläggningsprojektledare eller BIM-samordnare.

 

BIM ersätter i allt högre grad traditionella ritningar och handlingar och gör det möjligt att digitalt visualisera byggnader och anläggningar. Denna nya teknik har revolutionerat byggbranschen under senare år och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt.

Stora bygg- och infrastrukturprojekt innebär ofta enorma investeringar och medför ett stort behov av kvalificerad arbetskraft i flera tekniska branscher. Behovet av utbildade medarbetare med kompetens i den nya, innovativa tekniken BIM ökar.

Som anläggningsingenjör med kunskaper i CAD/BIM får du kompetens att kunna skapa, tolka och samordna informationen i de digitala modellerna för de stora projekten. Rollen passar dig som vill jobba med teknik, problemlösning och projektledning.

Yrkesroller efter utbildningen

– Anläggningsingenjör
– BIM-samordnare
– Projektledare
– Datasamordnare BIM

Dina möjligheter till jobb

Dina chanser att få jobb är goda. Det görs flera stora infrastruktursatsningar i Västsverige och Sverige i stort under kommande år och behovet av utbildade ingenjörer med BIM-kompetens ökar. Läs mer om byggbranschen här.

Värdefull praktik på företag (Lia)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. Handelsakademin kan tipsa om LIA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LIA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LIA-företag.

Ansökan och antagningsbesked

Ansök senast 11 september. Läs mer om ansökan

Inte behörig? Läs om våra preparandkurser här.

Kort om utbildningen

 

INFORMATIONSBLAD

Ansökan
Ansökan stängd
Examen
Yrkeshögskoleexamen 415 Yh-poäng
Studieform
YH-utbildning, heltid dagtid, 83 veckor/2 år. Avgiftsfri, berättigar till studiemedel.
Studieupplägg
Normalt 2-3 dagars schemalagd tid per vecka. Övrig tid egna studier och gruppuppgifter.
Ort och antal platser
Göteborg – 26 utbildningsplatser
Kontakt utbildningsledare Göteborg
Molly Tagesson
molly.tagesson@handelsakademin.se
KURSER POÄNG
Introduktion till yrket 10
Kommunikation 15
Tillämpad matematik 20
Mätteknik 20
CAD-grund 25
Anläggningsteknik 25
Byggnadsverk – teknik och projektering 25
LIA 1 60
Projekt och projektledning 15
VA – teknik och projektering 25
Väg och järnväg – teknik och projektering 35
BIM 50
LIA 2 60
Examensarbete 30
TOTALT 415
Lärande i arbete
Sammanlagt 24 veckor, 2 perioder
12 veckor första perioden
12 veckor andra perioden
Förkunskapskrav
Gymnasieexamen samt:
- Lägst betyg E i Engelska 6/B
- Lägst betyg E i Matematik 2/B
- Lägst betyg E i Svenska 2/B
Saknar du behörighet erbjuder vi en kostnadsfri preparandkurs i Matematik.
Du kan ha examen från svenskt gymnasium, Komvux, eller motsvarande från annat land.
Om du inte har examen och rätt betyg, kan du ändå vara behörig utifrån s.k. reell kompetens. Den kan du ha fått genom t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan utbildning.
Urvalskriterier
Om det är många sökande måste vi göra ett urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån särskilt prov i Svenska, Engelska, Matematik och Logik
Ledningsgrupp/Medverkande från näringslivet
Sweco, Xymbiotec System, Nolliplan, Planbab