3D-Projektör med kompetens som BIM-Samordnare

- I byggbranschen har utmaningen länge varit att kunna samordna alla discipliner på ett tillräckligt effektivt sätt. Arkitekter, konstruktörer, el-projektörer, VVS Konsulter samt andra inblandande är i behov av din kompetens för att nå maximal effekt av projektet.

Behovet av att öka digitaliseringen inom byggbranschens samtliga delar är troligtvis större än i någon annan bransch. Behovet av projektörer är idag mycket stort och det är svårrekryterat oavsett urvalsprofil, det stora behovet ser ut att bestå över många år. Behovet av denna kompetens är stor hos många företag, samtidigt som det är svårt att rekrytera.
BIM står för Building Information Modeling eller på svenska ”Byggnadsinformationsmodell”. BIM innebär att man använder sig av avancerade verktyg för att skapa 3D-Modeller av byggnader. Modellerna som du skapar visualiserar hur projektet kommer att se ut när det är färdigt men gör det också möjligt att simulera hela byggprocessen. Du kommer att kunna designa byggnader men även identifiera lösningar samt åtgärda fel under projektering.

 

Poäng
415 poäng – motsvarar 83 veckor över två år
Studieform
Bunden 100% (ej distans)
Studietakt
Heltid, dagtid, vardagar
Ort och antal platser
Göteborg - 30 utbildningsplatser
Lärande i Arbete
Sammanlagt 24 veckor, 2 perioder
8 veckor första perioden
16 veckor andra perioden
Utbildnigsledare
Ingrid Sångberg
031 - 704 67 11
ingrid.sangberg@handelsakademin.se

Yrkesroller

  • BIM-Samorndare
  • 3D-Projektör, bygg
  • 3D-CAD-Samordnare i byggprocesser
  • BIM-Manager
  • BIM-Coordinator