Utbildningsledare

Anläggningsingenjör och Frontend Developer Molly Tagesson molly.tagesson@handelsakademin.se 0720 - 50 37 24 Göteborg
Inköp & Supply Management Annika Johansson annika.johansson@enjoygroup.se Tel.nr. kommer snart Göteborg
Systemutvecklare - Objektorienterad systemutveckling och Backend Shahla Yagoutkar shahla.yagoutkar@handelsakademin.se 0720-50 37 26 Göteborg och Malmö
Inköp & Supply Management och Logistics Planner Tommy Porselius tommy.porselius@handelsakademin.se 0720 - 50 37 27 Göteborg och Växjö
Paralegal, YH-chef Mia Dahl mia.dahl@handelsakademin.se 0720 50 37 51 Malmö
Inköp & Supply Management och Objektorienterad programmering med AI Camilla Verngren camilla.verngren@handelsakademin.se 0720 50 37 28 Malmö
Inköp & Supply Management och Byggnadsingenjör Anki Häggståhl anki.haggstahl@handelsakademin.se 0720-50 37 07 Luleå
Redovisningsekonom Åsa Nilsson asa.nilsson@enjoygroup.se Tel.nr. kommer snart Luleå

Ledning YH

Paralegal, YH-chef Mia Dahl mia.dahl@handelsakademin.se 0720 50 37 51 Malmö

Stöd & Matchning

Ansvarig handledare Sanela Alic sanela.alic@handelsakademin.se 0720 – 50 37 08 Göteborg
Handledare Silvia Pletikosa silvia.pletikosa@handelsakademin.se 0720 – 50 32 17 Göteborg