Intresserad av IT-utbildning? Du behövs överallt.

IT är så mycket mer än bara programmering och kunskap om IT efterfrågas i de flesta branscher. Själva IT-branschen har länge flaggat för kompetensbrist, och man räknar med att behöva 70.000 nya medarbetare till 2022. Är du en av dem? 

Du kanske tycker att Sverige är ett litet land, men när det gäller IT ligger vi långt framme. Vi är teknikvänliga, och därför är det många som tror att digitaliseringen kommer att gå fortare här än i många andra länder. Ju fler företag och organisationer som blir beroende av digitala lösningar, desto större blir behovet av kompetens. 

Sveriges målsättning är att bli världsledande inom digitalisering, och många jobbar nu på digitala lösningar inom en rad områden, t ex smart industri, för förbättrade kunskapsresultat i skolan, minskad klimatpåverkan och minskad arbetslöshet. 

Störst är efterfrågan på kompetens inom system- och mjukvaruutveckling. Bara inom detta område är det uppskattade behovet ca 24 000 personer inom de närmaste fyra åren.  

Vill du jobba med webbutveckling? Läs mer om våra utbildningar Front End Developer och Back End Developer>> 

Men kompetens behövs också inom bland annat kvalificerad dataanalys, systemarkitektur, projektledning och rådgivning, IT-säkerhet, samt även testautomatisering/testledning. Efterfrågan bedöms öka även inom tidsperspektivet 3-5 år och då främst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Sverige och Sydvästra Sverige, som är centrala för den svenska IT-branschen. 

Vill du jobba med utveckling av data/IT-system? Läs mer om utbildningen Systemutvecklare – Objektorienterad Systemutveckling 

Hetaste trenden: AI 

AI är en av de absolut hetaste trenderna nu, både inom data/IT och i samhället i stort. Många stora investeringar görs och resultaten vi sett hittills är inte bara självkörande bilar. 

Har du hört talas om Aifloo? Det är ett självlärande e-hälsosystem som kan berätta hur du mår. Det består av ett armband i kombination med utplacerade satellitstationer i hemmet, som samlar in data om exempelvis rörelser och puls. En självlärande programvara drar slutsatser utifrån datan med målet att kunna varna innan något händer. 

Artificiell intelligens är en avancerad teknologi med förmåga att registrera, förstå, agera och lära på ett liknande sätt som människor. Många experter bedömer att AI kommer få stor inverkan på flera branscher och bli en viktig katalysator för Sveriges ekonomiska tillväxt framöver. 

Redan i dag används AI inom bland annat rekrytering, ekonomi, juridik och underhållning. Stora satsningar görs inom många andra områden, t ex transport, tjänstenäringar, sjukvård och industri. 

Sugen på AI? Läs mer om utbildningen Objektorienterad programmering med AI-kompetens 

Källor: IT & Telekombolagen, rapport 2015 & enkätstudie 2017
Rapport Myndigheten för Yrkeshögskolan
Ny Teknik