Samarbete med företag

Våra Yrkeshögskolor Handelsakademin och NBI verkar för att företag och organisationer ska ha tillgång till rätt och konkurrenskraftig kompetens i framtiden. 

Yrkeshögskoleutbildningar karaktäriseras av ett nära samarbete med företag och organisationer, både vad gäller relevant utbildningsinnehåll och för de så viktiga praktikperioderna – LiA (Lärande i Arbete). 

Vi ansöker hos Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta våra Yrkeshögskoleutbildningar. Under normala förhållanden är en av de viktigaste delarna i denna ansökan en avsiktsförklaring från företag, där ni uppger hur ni skulle kunna stötta utbildningen genom att erbjuda till exempel LiA-platser (praktik), delta i utbildningens ledningsgrupp, föreläsa, erbjuda studiebesök och eventuellt anställa studenter. 

Vid beviljande startar utbildningen först hösten 2022. Den första praktikperioden (LiA) infaller våren 2023 och en eventuell anställning blir aktuell först till sommaren/hösten 2024.

Vi behöver din hjälp

Med anledning av Covid-19 har myndigheten beslutat att underlätta ansökningsprocessen. Istället för avsiktsförklaringar räcker det med ett uttalande, där företag istället intygar att utbildningen behövs och att man upplever kompetensbrist inom just det område som utbildningen är avsedd att fylla.

Det är också önskvärt att få veta hur ni skulle kunna stötta utbildningen genom att erbjuda exempelvis LiA-platser (praktik), delta i utbildningens ledningsgrupp, föreläsa, erbjuda studiebesök och eventuellt anställa nyutexaminerade studenter.

För att underlätta för er verksamhet har vi tagit fram nedan formulär. Det tar bara ett par minuter att fylla i, och de uppgifter ni lämnar är enbart en avsikt till ett framtida samarbete, alltså inte på något sätt bindande. 

Vill du stötta fler utbildningar så måste du lämna in en unik avsiktsförklaring per utbildning. Mer information om aktuella utbildningar hittar du i listan.