FAQ - Vanliga frågor

Här kan du läsa svar på vanliga frågor som rör hur man ansöker till YH-utbildning, hur man blir behörig, vad du behöver skicka med i din ansökan och mycket mer. 

Vilka utbildningar går att söka i år?

Du hittar alla utbildningar som går att söka på första sidan (START) samt under respektive utbildning

När öppnar ansökningsperioden?

Vi öppnar ansökan i december för utbildningar som redan är planerade att starta hösten 2021. I februari öppnar vi ansökan för nya utbildningsstarter hösten 2021. Länken till vår ansökningswebb finnas här på vår hemsida under respektive utbildning.

När är sista ansökningsdag?

Sista dag för att skicka in sin ansökan är i maj (exakt datum meddelas när ansökan öppnar). Vi granskar ansökningarna kontinuerligt och skulle vi anse att du saknar något i din ansökan så skickar vi en påminnelse.

När kan man som senast skicka kompletteringar?

Sista dag för att skicka kompletteringar blir  juni 2021 (exakt datum kommer senare). Lägg in din ansökan i rätt tid ändå, så att du har sökt i tid, och ange att du ska komplettera senare.

Kan man söka flera utbildningar samtidigt?

Ja, det går utmärkt.

Hur blir man behörig?

Man kan bli behörig på två sätt. Antingen har man gymnasieutbildning och betyg i vissa kurser som krävs. Har man inte det, kan man ändå bli behörig, på s.k. Reell kompetens. Det innebär att du har gjort något annat i livet som kan likställas med det kunskaper man får via gymnasiebetyg. Oftast gäller det arbetslivserfarenhet, men det kan även vara betyg eller examen från någon annan utbildning. Vi gör den bedömningen och föreslår det för ledningsgruppen, som fattar beslut om antagning.

Vad händer om du inte är behörig?

Om du saknar behörighet via gymnasiestudier och betyg, har du tid på sig att komplettera kunskaper och betyg. För vissa av våra utbildningar kan du komplettera genom att gå våra avgiftsfria preparandkurser. Läs mer om preparandkurserna här.

Du kan också åberopa så kallad reell kompetens och motivera hur du anser att dina erfarenheter kompenserar för det du saknar från de formella behörighetskraven. Utöver det, har vi en möjlighet att anta en mindre kvot sökande som inte är behöriga på något av sätten, men som vi bedömer ändå har en möjlighet att klara av utbildningen. Den bedömningen gör vår ledningsgrupp efter förslag från oss.

Om du inte är behörig, kan du inte bli antagen och du får då besked om det.

Vad är det för skillnad på ”Behörighet” och ”Urval”?

”Behörig” innebär att man kan bli antagen. Är man inte behörig, kan man inte bli antagen. Behörighet är alltså ”Ja” eller ”Nej”. När vi sedan har en lista med många behöriga sökande (fler än antalet platser) då måste vi göra ett ”urval”. Urval är en slags rangordning av alla behöriga sökande. Och här har vi då fler kriterier att bedöma, som ger lite olika poäng. Det kan skilja mellan utbildningarna.

Måste man ha arbetslivserfarenhet?

Man behöver inte ha arbetslivserfarenhet för att söka till våra utbildningar ifall man uppfyller behörighetskraven via betyg från gymnasiet. Gör man det, får man inget ”extra” för arbetslivserfarenhet. Om du inte har gymnasieexamen och rätt kurser/betyg, kan du behöva arbetslivserfarenhet för att bli behörig via s.k. Reell kompetens. Du får inga ”poäng” för arbetslivserfarenhet utan den är bara till för att bli behörig eller inte. Men har du gymnasieexamen och rätt betyg i kurser enligt särskilda behörighetskrav, krävs inga intyg från arbetslivet.

Måste jag skicka med undertecknade intyg från arbetsgivare?

Om du ska ansöka via reell kompetens och vill hänvisa till tidigare anställningar krävs bevis på din arbetslivserfarenhet via någon form av intyg, som är undertecknat av en arbetsgivare.

Jag har betyg från kurser på högskola/universitet eller annan YH-utbildning. Kan jag tillgodoräkna det?

Tyvärr inte. För att bli behörig via formella betyg krävs inga betyg från andra eftergymnasiala studier. Dock kan sådana betyg vara ett sätt att styrka Reell kompetens. Men du får inga mer poäng i urvalet och rangordningen.

Måste jag skriva ett personligt brev i min ansökan och berätta mer om mig själv?

Det kan vara trevligt, men det är inget som vi får använda som en del i bedömningen, varken för att bli behörig, eller för att på poäng i urvalet. Så det finns inget sådant krav.

Mina betyg finns på antagning.se, kan ni hämta där?

Nej, det finns tyvärr ingen samordning mellan dessa system. Du måste själv bifoga dina betyg och intyg via filer som laddas upp i ansökningswebben.

Vad är särskilt prov?

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, kan särskilt prov vara en urvalsgrund. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordning och det ökar chansen till antagning. Provens utformning varierar mellan utbildningarna. Man kan normalt inte förbereda sig till proven på något sätt om vi t.ex. testar läsförståelse eller engelska. Ingår prov i matematik, kan man eventuellt repetera gymnasiematematik. Ingår Excel, kan man träna på grunder i Excel.

Har ni intervjuer?

Nej, vi får inte använda sådana personliga och subjektiva instrument som ett led i urvalet. Därför gör vi inte heller några intervjuer.

Måste man göra provet? Vad händer om man inte gör det?

Du måste inte göra provet, men om du inte gör det, missar du en chans att skaffa dig poäng i urvalet och rangordningen. Om du inte deltar, är du ändå så klart med som sökande och har kvar din plats i rankingen. Du kan inte få några ”minuspoäng” i proven, du kan alltså inte försämra dina chanser. Vid själva provet krävs inget annat än att du har med dig en penna.

Hur många poäng brukar krävas för att komma in?

Det skiljer väldigt mycket mellan de skilda utbildningarna. Allmänt kan sägas att till de mest populära utbildningarna krävs att du deltar i proven för att ha en chans. Vill du veta vilka utbildningar som är ”svåra” respektive inte, så kontakta oss med en fråga via e-post.

När får vi svar om antagning?

Svar om antagning förväntas skickas ut runt midsommar.

Vad händer om jag blir reserv?

I så fall kan du bli erbjuden en plats senare, egentligen när som helst någon vecka efter antagning, fram till utbildningens start. Det händer till och med att vi tar studenter någon vecka efter att utbildningen har startat, för att fylla platser som eventuellt blir tomma om någon inte dyker upp vid utbildningsstart. Hur chanserna är att komma in som reserv är omöjligt att svara på, det beror på vilka beslut de först antagna gör. Men normalt är det flera reserver som får chansen.

Hur många sökande brukar det vara?

Det skiljer väldigt mycket mellan utbildningarna. Till vissa utbildningar har vi flera hundra sökande, till andra har vi kanske bara 50. De flesta utbildningar har runt 30 utbildningsplatser. Hur söktrycket brukar se ut kan då få veta om du hör av dig via e-post till oss.

När börjar utbildningen?

Datum för första start kan skilja mellan utbildningarna, men det blir i någon av de två sista veckorna i augusti.

Hur ser en vanlig studievecka ut om jag kommer in och startar utbildningen?

Normalt har vi tre dagar lektionsbunden tid per vecka (i snitt). Under LIA-perioder (praktik) är du dock på en arbetsplats på heltid.

Kan man göra sin LIA var som helst?

Ja, så länge du får arbetsuppgifter som stämmer med målen i kursplanen (utbildningens inriktning) och det finns en utsedd handledare som vet vad LIA innebär. Den geografiska platsen har då ingen betydelse.

Får man hjälp att hitta LIA-plats? Har ni samarbete med företag?

Det är vårt ansvar att du har en LIA-plats, men det är du som får göra jobbet, ta kontakt, presentera dig, sälja in dig. Vi ger dig stöd i hur man bör gå till väga, coaching under processen, tips på företag, listor med tidigare LIA-handledare etc. Vi har ett nätverk av företag som har sagt sig villiga att ta emot studenter, men saker och ting kan förändras i företagen. Det finns inga ”färdiga” platser som väntar på just dig. Företagen vill också utan undantag att studenterna själva ska kunna ta kontakt.

Kan man söka studiemedel via CSN?

Ja, alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel. Det är dock du själv som får sköta det. Vi är inte inblandade annat än att vi anger vilka som startar utbildningen och senare intygar att du följer utbildningstakten.

Kostar det något?

All YH-utbildning är gratis. Det finns inga kursavgifter. Däremot måste du själv köpa din kurslitteratur. Och vill du ha en LIA-plats på en annan ort och därmed får ökade kostnader, får du lösa det själv.

Gäller dessa regler bara för er?

Samtliga de regler som anges ovan om behörighet och urval är generella för alla utbildningsanordnare som har YH-utbildningar. Det är samma regler som gäller. Det som kan skilja åt är dels vilka särskilda behörighetskrav som gäller (utöver allmän behörighet), dels vilka kriterier som används vid urvalet.