Vägen till framtidens roligaste och mest hållbara jobb

Hela samhället påverkas av digitaliseringen, och nu har den kommit till bygg- & anläggningsbranschen. Det innebär stora investeringar och nya sätt att jobba, men också stort behov av unga medarbetare med rätt kompetens.

 

Bland Sveriges Byggindustriers ca 3.600 medlemsföretag upplever 8 av 10 kompetensbrist. Deras expert på kompetensförsörjning, Elin Kebert, säger att de har jättesvårt att rekrytera och menar att här finns framtidens karriärmöjligheter.

Här erbjuds du inte bara bra lön och villkor, utan också karriärmöjligheter om du vill specialisera dig till exempel inom teknik, miljö, hållbarhet, arbetsmiljö eller transporter.

Om inte företagen kan rekrytera personal kan det få stora konsekvenser, eftersom många planerade byggen inte blir av. Det kan gälla bostäder, skolor, sjukhus eller vägar, och då blir hela samhället lidande.

Branschen har länge varit mansdominerad, men nu tas många initiativ för att attrahera fler kvinnor. Flera medlemsföretag har startat riktade program mot kvinnor som har blivit jättepopulära.

Anläggningsbranschen har störst behov

Allt som byggs börjar med anläggning – varje hus, varje väg, varje spår. Och just här är det extra stor brist på personer med kompetens inom anläggning eller området ROT – renovering, ombyggnation och tillbyggnad.

För att vända trenden behövs moderna utbildningar, säger Elin Kebert, och lyfter fram YH-utbildningarna som ett lysande exempel. Här matchas företagens behov av kompetens med kursplanen, och byggföretag som har stora behov erbjuder praktikplats – en riktig win-win situation.

Start i höst i Luleå: Byggnadsingenjör digitalt byggande. Läs mer här

Ny teknik kräver ny kunskap och nya arbetssätt

Det är dyrt att bygga, och för att öka produktiviteten behöver branschen digitaliseras. Viktigast av allt är kanske en mjukvara som knyter samman alla byggprocessens delar och gör den transparent. Men det handlar också om 4D-modeller (modeller som inbegriper tid), mobila fältlösningar, 3D-utskrifter, IoT och BIM – en virtuell modell av verkligheten där man samlar och organiserar all information från en byggnads livscykel.

Start i höst i Göteborg: Anläggningsingenjör med BIM-kompetens. Läs mer här

En trend som växer fram är utlokaliserad tillverkning (off-site manufacturing), som gör att man kan bygga både snabbare och billigare. Det innebär att delar av byggnader tillverkas i fabriker och fraktas färdiga till byggplatsen där de monteras ihop.

Sist men inte minst dyker nya konkurrenter upp där man minst anar det. Visste du att Amazon jobbar på att introducera smarta hem genom att bygga in kablar, sensorer och annan infrastruktur i huset från början?

Källa: Svensk byggtidning, m fl